Regiunea luată în studiu

 

Proiect finanțat în cadrul Programului RO02 prin intermediul  Granturilor SEE 2009 – 2014 –  www.eeagrants.org

Parcul Natural Lunca Mureşului a fost desemnat oficial ca arie protejată în anul 2005 şi reprezintă unul dintre cele 28 de parcuri naturale şi naţionale din ţară. Dintre acestea, 22 sunt administrate de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, iar parcul menţionat este unul dintre ele. Aria protejată are o suprafaţă totală de 17.455,2 ha, dintre care 14350,5 ha în judeţul Arad şi 3104,7 ha în judeţul Timiş.

Pe lângă statutul de “parc natural”, în anul 2007 zona a fost inclusă în reţeaua europeană „Natura 2000”, atât ca SCI cât şi ca SPA, respectiv atât ca zonă de protecţie a habitatelor, conform Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice, cât şi ca zonă de protecţie a păsărilor, conform Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice. De asemenea, aria protejată a fost desemnată sit RAMSAR (zonă umedă de importanţă internaţională) în anul 2006.

Lunca Mureşului Inferior reprezintă o zonă cu biodiversitate ridicată, cele mai reprezentative grupe de specii pentru aria protejată fiind păsările, cu 206 specii identificate şi peştii, cu 50 de specii identificate. Dintre acestea, 42 de specii de păsări şi 12 specii de peşti sunt protejate la nivel european şi prin legislaţia naţională.

Localizarea regiunii luată în studiu

Proiectul Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului are ca si spatiu de actiune teritoriul administrativ al judeţelor Arad şi Timiş, lunca inferioară a râului Mureş, pe raza localităţilor Arad, Pecica, Semlac, Şeitin, Nădlac, Zădăreni, Felnac, Secusigiu, Periam, Saravale, Sânnicolau Mare şi Cenad.

 

Descrierea regiunii luată în studiu

Parcul Natural Lunca Muresului este situat în vestul României, în judeţele Arad şi Timiş, limitrof zonei fiind chiar oraşul Arad (centrul său se găseşte la 4 km de limita estică a zonei) cu o populaţie de 173.000 locuitori. Parcul Natural Lunca Mureşului se întinde de la Arad pâna la graniţa maghiară , de-a lungul râului Mureş. Are o suprafaţă de 17.455 ha şi include zona îndiguită a Mureşului; este o zonă inundabilă (o inundaţie la fiecare trei ani) situată între digurile construite pe fiecare parte a râului şi între terasele înalte ale aceluiaşi râu.  Lunca Mureşului Inferior este un ecosistem tipic de zonă umedă cu ape curgătoare şi stătătoare, cu păduri aluviale, galerii de sălcii şi plopi, precum şi zăvoaie şi şleauri de câmpie, important loc de cuibărire şi pasaj pentru cca. 200 de specii de pasări, multe dintre ele fiind sub un regim strict de protecţie pe plan internaţional.

Descrierea ariei naturale protejate

Pentru instituirea regimului de arie protejată primi paşi au fost realizaţi în anii 1970 când au fost făcute unele studii ale zonei Prundul Mare de  către un grup de plin de entuziasm care cuprindea printre alţii pe Ioan Moldovan, Andras Libus şi Aurel Ardelean. Astfel în acei ani a fost declarată o suprafaţă de 91,2 hectare din Prundul Mare ca rezervaţie naturală, urmărind a se proteja populaţia de stârci cenuşi care cuibăreau acolo. Apoi în anul 1988, 12.000 ha din această zonă a fost declarată ca Zonă de Importanţă Avifaunistică. Iniţiativa de protejare a fost continuată de reprezentanţi de la Agenţiile de Protecţia Mediului din Arad şi Timişoara şi apoi de Direcţia Silvică Arad şi a culminat în anul 2005 când prin hotărârea de guvern prin care a fost declarat Parcul Natural Lunca Mureşului. Din anul 2006 aria protejată „Lunca Mureşului” este a patra zonă din România ce a fost desemnată pentru includerea în Lista Ramsar a Zonelor Umede de Importanţă Internaţională. Din anul 2008 aceeaşi suprafaţă face parte şi din Reţeaua Natura 2000, fiind atât sit de importanţă comunitară (RO SCI 0108) pentru protejarea anumitor specii (30) şi habitate (12), cât şi arie de protecţie specială avifaunistică (RO SPA 0069) pentru protejarea a 41 de specii de păsări.

Un puternic imbold l-a constituit şi finanţarea obţinută de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, respectiv Direcţia Silvică Arad de la comunitatea europeană prin programul PHARE de cooperare transfrontalieră. Prin derularea proiectului „Protejarea şi dezvoltarea luncii râului Mureş” s-a putut realiza infrastructura ariei protejate (un centru de vizitare, două puncte de informare turistică căi de acces). Din finanţarea proprie a Regiei Naţională a Pădurilor – Romsilva sau a Uniunii Europene au fost achiziţionate numeroase echipamente de cercetare şi monitorizare (620.000 euro) şi s-au desfăşurat numeroase activităţi de educaţie ecologică sau de promovare a ecoturismului. Din luna noiembrie 2005 aria protejată are şi o administraţie aflată în subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, alcătuită din 12 persoane şi care funcţionează cu un buget anual de cca. 150.000 euro.
În cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului există patru zone de protecţie integrală Prundul Mare (717,9 ha), Pădurea Cenad (310,5 ha), Insula Mare Cenad (2,1 ha) şi Insulele Igriş (7,0 ha). Aceste zone sunt strict protejate, fiind interzise activităţile de exploatare a resurselor naturale.

 Coordonatele geografice ale parcului sunt:
Nord(46°19’01” Lat.  / 20°50’05” Long. )
Est ( 46°18’89” Lat.  / 20°49’94” Long. )
Sud ( 46°07’15” Lat.  / 20°91’89” Long. )
Vest ( 46°16’82” Lat.  / 21°27’72” Long. )
 Altitudinea medie: 100m
 Altitudinea minimã: 82,5m
 Altitudinea maximã: 135m
 Suprafata: 17.455 ha